top of page

Ochrana osobních údajů - GDPR

 

1. Správce osobních údajů

Taneční studio Stolárna s.r.o  IČ: 01784285, DIČ: CZ01784285

se sídlem Růženec 48, Brno 64400

kontaktní osoba: Luděk Lužný

kontaktní e-mail: tanecnistudio@gmail.com

2. Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje? 

Osobní údaje, které nám poskytnete (viz níže), využíváme k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít a plnit smlouvu. Smlouva vzniká přihlášením do rezervačního systému a my vám na základě přihlášení do kurzu a zaplacením kurzovného umožníme navštěvovat kurz. Dále spravujeme a zpracováváme osobní údaje nezbytné pro splnění zákonných závazků (např. daňové a účetní předpisy). 

Kontaktní údaje využijeme pro informační a organizační sdělení v průběhu kurzu. 

3. Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu budeme zpracovávat? 

Abyste mohli chodit na naše kurzy a lekce, potřebujeme znát vaše následující osobní údaje: 

 • jméno a příjmení, 

 • kontaktní e-mail,

 • telefonní číslo (nepovinné)

4. Kdo zpracovává Vaše údaje a za jakým účelem?

Za Vámi poskytnuté údaje je zodpovědný správce údajů (viz bod 1. ) S Vašimi osobními údaji se však dostanou do styku a zpracovávají je další osoby:

 • recepční tanečního studia pro vedení docházky

 • naše účetní v případě, že požadujete vystavení faktury

5. Jak dlouho budeme údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, kdy k nám budete chodit do kurzu. Po skončení budeme vaše údaje uchovávat v rezervačním systému, dokud si účet sami nezrušíte a podle právních předpisů, které archivaci předpokládají.

6.. Způsob uchovávání osobních údajů 

Pro zpracování osobních údajů využíváme elektronický systém Sportimea - www.sportimea.com. Vaše osobní údaje se mohou dostat k poskytovatelům právních, daňových nebo účetních služeb a poskytovatelům technických řešení, vždy na základně zpracovatelské smlouvy.

7. Pořizování reportážních fotografií a reportážních videozáznamů.

Z našich akcí pořizujeme reportážní fotky a videa, které umísťujeme na naše webové stránky, Facebook a Instagram. Děláme to pro radost a na památku všech účastníků, za účelem reportáže a zachycení atmosféry. Neuvádíme jména zachycených osob.

8. Práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je není možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, Správce přijme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

 • Právo na přístup k osobním údajům - máte právo na přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným Správcem.

 • Právo na opravu - můžete Správce požádat o opravu nepřesných osobních údajů.

 • Právo na výmaz - můžete Správce požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.

 • Právo odvolat souhlas - můžete kdykoli odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

 • Právo vznést námitku - pokud Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

 • právo na omezení zpracování - v určitých případech můžete požadovat, aby Správce omezil prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).

 • právo na přenositelnost údajů - můžete požádat Správce, aby Vám či třetí osobě předal osobní údaje, které o Vás na základě smlouvy či Vašeho souhlasu zpracovává v elektronické podobě.

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nesprávné osobní údaje, nebo že je zpracováváme neoprávněně, dejte nám prosím vědět na e-mailové adrese tanecnistudio@gmail.com. Jestliže bude stížnost uživatele oprávněná, Správce neprodleně odstraní závadný stav.

Tím není dotčena Vaše možnost podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

bottom of page